Home > 리딩교육원 > 오시는 길
 

   
     
    -> 지하철 :  6호선 망원역 1번 출구로 나와 동교동 방면 도보 6분  
                      
  -> 승용차 :  서교동 사거리에서 서교동 방향 으로 좌회전 후 -> 약 700m
 
    -> 버스 :  마포08, 마포15... 희성교회역 정류소 하차.